Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Posúvač, jazdec posúvača a posúvacie šípky

Bublina 1 Posúvač.
Bublina 2 Presunutím jazdca posúvača sa posuniete nahor alebo nadol v dokumente.
Bublina 3 Kliknutím na posúvacie šípky sa posuniete nahor alebo nadol v dokumente.

Povedzme, že máte dlhý dokument, ktorý si chcete prečítať bez toho, aby bolo nutné neustále stláčať klávesy so šípkami na posunutie kurzora. Namiesto toho môžete využiť posúvanie pomocou posúvača.

Posúvač sa nachádza v pravej časti okna, ako môžete vidieť na obrázku. Ak ho chcete použiť, kliknite na jazdec posúvača a potom ho posuňte nahor alebo nadol. Takýmto spôsobom sa môžete pohybovať v dokumente bez použitia kurzora. Alebo môžete kliknúť na jednu z posúvacích šípok na koncoch posúvača, a takto sa posúvať sa nahor alebo nadol.

Ak sa chcete rýchlo posunúť použitím klávesnice, stlačte kláves PAGE UP Page Up na posun o jednu obrazovku nahor alebo kláves PAGE DOWN Page Down na posun o jednu obrazovku nadol. Všetko si to môžete vyskúšať v praktickom cvičení.