Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup zobrazujúce v zozname akcie Prilepiť a Vystrihnúť

Bublina 1 Tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.
Bublina 2 Akcie na vrátenie: Prilepiť a Vystrihnúť.

Vetu ste presunuli, ale keď si teraz text prezeráte, zmena sa vám nepáči. Našťastie na vrátenie vety späť nie je potrebné zopakovať celý postup s operáciami vystrihnúť a prilepiť. Namiesto toho použite tlačidlo Späť.

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup v hornej časti okna kliknite na šípku na tlačidle SpäťVzhľad tlačidla. Kurzorom prejdite cez posledné dve akcie, Prilepiť a Vystrihnúť, a potom kliknite. Takto vrátite späť posledné dve akcie, ktoré ste vykonali, čím sa veta vráti späť na svoje pôvodné miesto. Alebo môžete použiť ďalšiu užitočnú klávesovú skratku. Stlačte klávesy CTRL+Z dvakrát a vykonáte to isté.