Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Vybratá veta v dokumente; tlačidlá Vystrihnúť a Prilepiť na karte Domov

Bublina 1 Vyberte text, ktorý chcete premiestniť.
Bublina 2 Kliknite na tlačidlo Vystrihnúť.
Bublina 3 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete text zobraziť.
Bublina 4 Kliknite na tlačidlo Prilepiť.

Stále si prezeráte prvý odsek a rozhodli ste sa, že veta, ktorú ste pridali, by mala byť poslednou vetou v odseku.

Nemusíte vetu zmazať a potom ju znovu napísať. Namiesto toho môžete vetu presunúť vykonaním operácie vystrihnúť a prilepiť: Vetu z aktuálneho umiestnenia odstránite kliknutím na tlačidlo Vystrihnúť a potom ju vložíte na nové miesto kliknutím na tlačidlo Prilepiť.

Najprv vyberte celú vetu tak, ako je to zobrazené na obrázku (postup na výber vety nájdete v cvičení). Potom na páse s nástrojmi v hornej časti okna kliknite na karte Domov v skupine Schránka na položku VystrihnúťVzhľad tlačidla. To isté môžete urobiť aj použitím klávesovej skratky CTRL+X (X pripomína nožnice, takže si skratku lepšie zapamätáte). (Keď ste už s upravovaním dokumentov začali, určite budete súhlasiť s tým, že použitie tejto klávesov skratky je rýchle a pohodlné.)

Potom ukazovateľ presuňte na koniec odseku tam, kde chcete vetu zobraziť (za formátovacou značkou bodkaFormátovacia značka bodka ).

Nakoniec na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo PrilepiťVzhľad tlačidla alebo použite klávesovú skratku CTRL+V. Veta sa vloží na požadované miesto. Môžete si to vyskúšať v cvičení.