Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Slovo vyznačené v dokumente

Slovo „skutočne“ je vybraté.

Keď si po pridaní vety do prvého odseku text prečítate, zdá sa, že druhá veta by znela lepšie, ak by ste slovo „skutočne“ odstránili.

Ak chcete text odstrániť, najprv vyberte, čo chcete odstrániť. Môžete tak urobiť pomocou myši alebo klávesnice.

  • Ukazovateľ umiestnite nad slovo „skutočne“ a potom na slovo dvakrát kliknite. Alebo kliknite pred slovo „skutočne“, podržte ľavé tlačidlo myši stlačené a potom ukazovateľ presuňte cez slovo.

ALEBO

  • Pomocou klávesov so šípkami na klávesnici posuňte kurzor pred text. Potom podržte kláves SHIFT stlačený a zároveň stlačte kláves so šípkou, ktorý kurzor posunie správnym smerom tak, aby bol celý text vyznačený.

Keď je slovo „skutočne“ vybraté, odstránite ho stlačením klávesu DELETE na klávesnici.

Tip:     Na obrázku môžete vidieť nasledovné formátovacie značky: bodku Formátovacia značka bodka medzi každým slovom a vetou a značku odseku Značka odseku na konci každého odseku (vysvetlenie môžete nájsť v časti „Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu“). Tieto značky pomáhajú pri kontrole dokumentu. Ak napríklad nechcete odstrániť medzeru medzi slovami alebo vetami. Jedna bodka medzi každým slovom alebo vetou znamená, že medzery sú v poriadku. Ako možno formátovacie značky skryť alebo zobraziť sa dozviete v cvičení a v časti Rýchla referencia.