Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Dokument programu Word a nástroje na úpravu v pozadí

Naučte sa pracovať v dokumente s ľahkosťou.

Dokumenty sa menia. Zmeny môžete vykonávať počas písania alebo po dokončení dokumentu.

Ak chcete v dokumente pracovať rýchlo a efektívne, potrebujete vedieť ako pracovať s kurzorom, ktorý zobrazuje miesto, kde sa písaný text vloží. Na vyznačenie miesta, kde chcete zmeny vykonať, môžete použiť myš alebo klávesnicu.

Keď ste sa dostali na tú časť dokumentu, ktorú chcete zmeniť, zadajte nový text, ktorý chcete pridať, alebo vyznačte existujúci text, aby ste ho mohli zmeniť alebo zmazať. Môžete vybrať slovo, vetu, odsek alebo celý dokument. Text môžete tiež presunúť na iné miesto.

Kliknutím na tlačidlo Ďalej sa naučíte upravovať dokumenty tak, ako to robia odborníci.