Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Kurzor na konci textu; nožnice označujúce strihanie textu; klávesy so šípkou; tlačidlo Späť
Vykonajte zmeny v dokumentoch programu Microsoft Office Word 2007. Naučte sa ako pridať alebo odstrániť text a ako text premiestniť z jedného miesta na druhé.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jedna lekcia vo forme samoštúdia a jedno praktické cvičenie. Cvičenie požaduje program Word 2007.
  • Krátky test na konci lekcie. Tento test sa nevyhodnocuje.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Pomocou myši alebo klávesnice pohybujte kurzorom v dokumente tak, aby ste sa dostali na miesto, kde chcete vykonať zmeny.
  • Vyberte text, ktorý chcete revidovať.
  • Text premiestnite použitím funkcií vystrihnúť a prilepiť.

Teraz by ste mali absolvovať kurz Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu, alebo by ste už mali vedieť ako vytvárať a ukladať dokumenty programu Word.


Keď ste vytvorili dokument v programe Word, iste vás zaujímalo, ako ho môžete zmeniť.

Naučte sa ako sa v dokumente dostať z jedného miesta na iné, takže môžete vykonávať zmeny na ľubovoľnom mieste na strane. Ďalej sa naučíte ako text pridať, odstrániť alebo premiestniť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE