Strana 1 z 20PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Spoznajte program Excel 2007: Vytvorenie prvého zošita

Umelecké zobrazenie prehľadu kurzov
Oboznámte sa s vytváraním zošita v programe Microsoft Office Excel 2007, so spôsobom zadávania a úpravy textu a čísel a pridávaním a odstraňovaním stĺpcov a riadkov.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Tri lekcie vo forme samoštúdia a tri praktické cvičenia. Cvičenia vyžadujú program Excel 2007.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • vytvoriť nový pracovný zošit,
  • zadávať text a čísla,
  • upravovať text a čísla,
  • vkladať a odstraňovať stĺpce a riadky.

Požiadali vás, aby ste zadali údaje v programe Excel 2007, ale nikdy ste nepracovali s programom Excel. Odkiaľ začnete?

Alebo možno ste už pracovali s programom Excel raz alebo dvakrát, ale stále nepoznáte základné funkcie programu – zadávanie rôznych typov údajov, úpravu údajov alebo pridávanie a odstraňovanie ďalších stĺpcov a riadkov.

Toto je správne miesto, kde rýchlo a bez problémov získate zručnosti, ktoré potrebujete na prácu s programom Excel.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 20PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE