Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Plánovaná činnosť v kalendári, zavretie rozbaľovacieho pripomenutia v plánovanej činnosti otvorenej na úpravu, dialógové okno pripomenutia


Ak vytvoríte ľubovoľný typ položky kalendára, automaticky sa nastaví pripomenutie. Program Outlook vás upozorní na plánované činnosti a schôdze 15 minút pred ich začiatkom. Na obrázku je znázornený postup, ako zmeniť čas pripomenutia pre ktorúkoľvek položku kalendára otvorením položky a prispôsobením nastavenia v poli Pripomenutie na karte Plánovaná činnosť.

Bublina 1 Otvorte plánovanú činnosť dvojitým kliknutím.
Bublina 2 Vyberte čas pripomenutia.
Bublina 3 Pripomenutie sa zobrazí v určenom čase.

Informácie o tom, kde a ako zmeniť automatické nastavenie pripomenutia plánovanej činnosti a schôdze, sú uvedené v cvičení na konci tejto lekcie.

Zaujímajú vás pripomenutia pre udalosti? Program Outlook vás na udalosti upozorní 18 hodín pred ich začiatkom. Toto automatické nastavenie nie je možné zmeniť, ale na zmenenie pripomenutia udalostí môžete použiť rovnaký postup, aký bol znázornený na obrázku.