Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Oblasť úloh kalendára s jednou dokončenou úlohou odčiarknutou zo zoznamu


Úloha predstavuje položku pre akúkoľvek činnosť, ktorú chcete zobraziť v kalendári, ale ktorú nie je potrebné naplánovať na určitý čas alebo na celý deň. Oblasť úloh sa zobrazí, ak je kalendár otvorený v zobrazení dňa alebo týždňa.

Ak máte napríklad vybaviť viacero určitých povinností, zadajte každú ako úlohu. Po dokončení úlohy ju začiarknite. Dokončená úloha sa umiestni ku dňu jej dokončenia s podrobným zoznamom výsledkov dosiahnutých v tento deň na dosah ruky. Znázorňuje to tento obrázok: dokončená úloha je začiarknutá a prečiarknutá.

Môžete zadať úlohu s naplánovaným dátumom začatia a dokončenia. Ak úlohu nedokončíte v určenom termíne, automaticky sa presunie dopredu a zobrazí sa pre aktuálny deň, až kým ju nepreplánujete alebo nezrušíte.

Tip.     Ak chcete úlohu rýchlo preplánovať, použite zobrazenie týždňa a úlohu presuňte z jedného dňa na iný.

Ďalšie informácie o vytvorení a používaní úloh nájdete v časti Opustenie priečinka doručenej pošty pomocou programu Outlook 2007.