Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Opakovaná plánovaná činnosť s aktívnou ikonou opakovania


Ak sa niečo znova a znova opakuje, neznamená to, že to aj musíte opakovane zadať. Na zadanie programu Outlook, že sa plánovaná činnosť, schôdza alebo udalosť opakuje, použite funkciu Opakovanie. Frekvencia činnosti sa nazýva spôsob opakovania.

Ako je možné vidieť na obrázku cvičnej plánovanej činnosti, opakovaná plánovaná činnosť sa opakovane zobrazuje a zobrazuje ikonu opakovania Vzhľad tlačidla.

Ak chcete nastaviť spôsob opakovania, kliknite na tlačidlo Opakovanie v skupine Možnosti karty Plánovaná činnosť.

Vzhľad pása s nástrojmi programu Outlook

V praktickej časti na konci tejto lekcie budete mať príležitosť vyskúšať si celý postup nastavenia opakovania.