Vytvorenie prvej prezentácie

Tri ukážky motívov použitých v úvodných snímkach


Každá prezentácia má motív. Niektoré motívy sú v porovnaní s inými farebnejšie.

Motív určuje podobu a farby snímok a dodáva prezentácii jednotný vzhľad. Na obrázku vidíte tri úvodné snímky s rovnakým obsahom, ale s rôznymi motívmi.

Súčasťou motívu sú nasledujúce prvky poskytované v jednom balíku:

  • Návrh pozadia
  • Farebná schéma
  • Typy a veľkosti písma
  • Pozície zástupných symbolov

Farebná schéma má vplyv na farby pozadia, farby písma, farby výplne pre tvary, farby orámovania, hypertextové prepojenia a prvky snímky, ako sú tabuľky a grafy.

Čo sa týka zástupných symbolov, motív akceptuje vybrané rozloženie a trochu upraví pozíciu jednotlivých prvkov. Napríklad na troch zobrazených snímkach každý motív umiestni zástupné symboly pre nadpis a podnadpis na iné miesto. Ale základné rozloženie Úvodná snímka je zachované.