Strana 1 z 16PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Pridanie zvukových efektov do prezentácie

Obrázok naznačujúci používanie zvuku v prezentácii
Pridanie zvukových efektov do prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint 2007. Nastavte ich spustenie a zastavenie v požadovanom čase a naučte sa, ako prehrávať zvuk počas určitého počtu snímok. Taktiež sa naučte, ako s prezentáciou prehrávať disk CD.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Tri lekcie vo forme samoštúdia a dve praktické cvičenia. Na cvičenie je potrebný program PowerPoint 2007.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Vložiť zvukové súbory a vybrať ich spôsob spustenia a zastavenia.
  • Nastaviť prvok snímky ako spúšťač zvuku.
  • Zaručiť, že váš zvuk sa bude prehrávať počas prezentácie.
  • Prehrať disk CD s prezentáciou a vybrať požadované skladby.

Možno budete chcieť uviesť snímku alebo zaujať zvukovým efektom. V tomto kurze sa naučíte prehrávať zvuky v prezentácii, a to vložením zvukového súboru alebo prehrávaním hudby z disku CD.

Pre vložený zvuk si vyberiete spôsob spustenia a dĺžku prehrávania, a to dokonca aj počas viacerých snímok. Môžete skryť ikonu zvuku a spustiť zvuk kliknutím na iný prvok, ako je napríklad tvar alebo obrázok.

V prípade disku CD zistíte, ako nastaviť skladby, ktoré má program PowerPoint prehrávať.

Ak chcete ďalšie informácie o tomto kurze, prečítajte si túto stránku do konca a keď budete pripravení na spustenie prvej lekcie, kliknite na tlačidlo Ďalej.


Skôr než začnete

Na vykonanie praktických cvičení je potrebný počítač so zvukovou kartou, jednotka CD a reproduktory.

Strana 1 z 16PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE