Vytvorenie prvej prezentácie

Pridanie päty na snímky


Ukážka pred tlačou vám taktiež poskytuje možnosť pridávať alebo upravovať päty v podkladoch a poznámkach.

Čísla strán sa na tlačených podkladoch a poznámkach vytlačia na základe predvoleného nastavenia. Ak chcete, aby sa vytlačili aj ďalšie prvky, ako je napríklad text päty, použite tento postup:

Bublina 1 Kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Hlavička a päta.
Bublina 2 Ak chcete zobraziť text päty, ako napríklad Koncept alebo Dôverné, vyberte možnosť Päta a potom zadajte do poľa požadovaný text. Ak by ste chceli zobraziť dátum, vybrali by ste možnosť Dátum a čas a potom by ste nastavili možnosti v danej oblasti dialógového okna.

Výbery, ktoré vykonáte na karte Poznámky a podklady v dialógovom okne Hlavička a päta, sa vzťahujú na podklady a strany s poznámkami.

Tip.     Hlavičky a päty môžete nastaviť kedykoľvek pri vytváraní prezentácie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Hlavička a päta, použite kartu Vložiť na páse s nástrojmi.