Vytvorenie prvej prezentácie

Dva spôsoby použitia tlačidla Nová snímka


Po otvorení programu PowerPoint sa v prezentácii nachádza len jedna snímka. Ďalšie snímky pridávate vy.

Najbežnejším spôsobom pridania novej snímky je kliknúť na tlačidlo Nová snímka na karte Domov, ako znázorňuje obrázok. Toto tlačidlo možno použiť dvoma spôsobmi.

Bublina 1 Ak kliknete na hornú časť tlačidla s ikonou snímky, nová snímka sa okamžite pridá pod snímku, ktorá je vybratá na karte Snímky.
Bublina 2 Ak kliknete na dolnú časť tlačidla, zobrazí sa galéria rozložení pre snímku. Vyberiete rozloženie a snímka sa vloží s týmto rozložením.

Ak pridáte snímku bez výberu rozloženia, program PowerPoint použije rozloženie automaticky. Môžete ho ľahko zmeniť. Presný postup je uvedený v praktickom cvičení.