Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia dokumentov

Kurzor presunutý z druhého odseku na prvý odsek

Bublina 1 Kurzor (zvislá čiara) na konci druhého odseku, pred značkou odseku.
Bublina 2 Kurzor môžete presunúť na prvý odsek tak, že posuniete ukazovateľ a potom kliknete, alebo použitím klávesnice.

Na obrázku hore si predstavte, že chcete napísať nový text medzi „ľudstvo“ a „a vývoj“: „Podľa hodín dostali meno symfónie a súhvezdia“.

Kurzor (zvislá čiara) je umiestnený na konci druhého odseku, za slovom „pomoc“. Ak chcete písať na požadované miesto, je potrebné kurzor presunúť. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť.

  • Pomocou myši presuňte ukazovateľ naľavo od „a vývoj“ a potom kliknutím kurzor umiestnite. Keď začnete písať, existujúci text sa napísaním novej vety posunie doprava.

ALEBO

  • Stlačením kláves ŠÍPKA NAHOR Šípka nahor na klávesnici posuniete kurzor o riadok vyššie. Potom stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA Šípka doľava a kurzor sa posunie doľava o jeden znak. Alebo stlačte klávesy CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA a kurzor sa presunie doľava o jedno slovo.

Zoznam kláves, ktoré môžete použiť na pohyb na strane, nájdete na konci kurzu v časti Rýchla referencia.