Vytvorenie prvej prezentácie

Práca s textom


Do univerzálneho zástupného symbolu, ktorý sme už spomínali, môžete pridávať grafické prvky alebo text. O pridávaní grafických prvkov, napríklad obrázkov, sa dozviete viac v nasledujúcej lekcii. Teraz sa budeme zaoberať textom.

Predvoleným formátovaním pre text je zoznam s odrážkami.

Bublina 1 V rámci zoznamu s odrážkami môžete používať rôzne úrovne textu a pod hlavnými bodmi vytvoriť vedľajšie body.
Bublina 2 Na páse s nástrojmi môžete použiť príkazy v skupine Písmo na zmenu formátovania znakov, napríklad farby a veľkosti písma.
Bublina 3 Príkazy v skupine Odsek sa používajú na zmenu formátovania odseku, ako je napríklad formátovanie zoznamu, stupeň odsadenia textu a riadkovanie.

Automatické prispôsobenie textu     Ak napíšete viac textu, ako sa zmestí do zástupného symbolu, program PowerPoint zmenší veľkosť písma a riadkovanie, aby sa do zástupného symbolu zmestil celý text. V prípade potreby môžete túto funkciu vypnúť. Presný postup je uvedený v praktickom cvičení.