Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Opakovaná plánovaná činnosť v kalendári; dialógové okno, ktoré sa zobrazí, ak je otvorená opakovaná plánovaná činnosť


Ak chcete otvoriť opakovanú položku kalendára na zobrazenie podrobností alebo na vykonanie zmeny, dvakrát na ňu kliknite. Následne sa zobrazí správa podobná tej, ako je na obrázku, ktorá vám ponúkne dve možnosti:

Otvoriť tento výskyt      Zvoľte túto možnosť, ak chcete zobraziť alebo zmeniť jednu položku, a nie celú sériu. V určitý deň môžete napríklad vykonať cvičenie o pol hodinu neskôr ako zvyčajne bez toho, aby sa zmenil zvyčajný čas.

Otvoriť sériu      Zvoľte túto možnosť, ak chcete zobraziť alebo zmeniť celú sériu – ak ste sa napríklad rozhodli posunúť všetky položky plánovanej činnosti „Cvičenie“ o pol hodinu neskôr.

Po otvorení série zmeňte spôsob opakovania kliknutím na tlačidlo Opakovanie na karte Plánovaná činnosť.

Vzhľad pása s nástrojmi programu Outlook

Tipy:    Pri práci s opakovanými položkami majte na pamäti nasledovné:

  • Opakovanú položku neodstraňujte. Zmeňte namiesto toho hodnotu času „Ukončiť dňa". Zostane vám tak záznam posledných výskytov.
  • Na dosiahnutie požadovaného efektu môže byť potrebné vytvoriť viacero rôznych opakovaných položiek kalendára. Ak napríklad chcete nastaviť udalosť platby na 15. deň v mesiaci aj na posledný deň v mesiaci, bude v tomto prípade potrebné nastaviť dve opakované udalosti.