Knižnice dokumentov programu SharePoint IV: Tipy a triky

Súbor priložený v e-mailovej správe, odosielaná správa a súbor pridaný do knižnice

Niektoré knižnice dokážu prijať prichádzajúci e-mail.

Tu je ďalší skvelý tip, ktorý nie je obmedzený len na program Word, Excel a PowerPoint 2007. Toto je tip, ktorý sa dá použiť s ľubovoľným emailovým programom, ale len v prípade, že osoba poverená správou lokality nastavila knižnicu na prijímanie prichádzajúcich e-mailov.

Takto to funguje. Priložíte dokument do e-mailovej správy a odošlete ju do knižnice dokumentov a príloha sa automaticky pridá do knižnice tak, ako je znázornené tu. Ak chcete zistiť, či knižnica prijíma prichádzajúce e-mailové správy, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu. Ak knižnica prijíma e-maily, získajte jej e-mailovú adresu a máte všetko potrebné.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Ako otvoríte súbor knižnice pomocou programu Word, Excel alebo PowerPoint 2007?

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Server a potom na položku Otvoriť.

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla a kliknem na položku Server. Kliknem na položku Miesta v sieti zobrazenú vľavo a potom dvakrát kliknem na knižnicu zobrazenú vpravo.

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Otvoriť, zadám adresu URL knižnice a potom dvakrát kliknem na požadovaný súbor.

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Otvoriť, zadám adresu URL lokality a potom dvakrát kliknem na požadovaný súbor.

Ako môžete vziať súbor k sebe pomocou programu Word, Excel alebo PowerPoint 2007?

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Otvoriť, zadám adresu URL knižnice a potom kliknem pravým tlačidlom na požadovaný súbor a kliknem na položku Vziať k sebe.

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Server, zadám adresu URL knižnice a potom kliknem pravým tlačidlom na požadovaný súbor a kliknem na položku Vziať k sebe.

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Server a potom na položku Vziať k sebe.

Kliknem na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknem na položku Server a potom na položku Správa dokumentov.

Ak chcem zobraziť umiestnenie súboru zo systému SharePoint, kliknem na ponuku Súbor a potom kliknem na položku Vlastnosti. Ľahko sa dá na tento postup zabudnúť, predstavuje však jediný spôsob, ako sa dá umiestnenie zobraziť.

Pravdivé tvrdenie.

Nepravdivé tvrdenie.

Súbor sa dá priložiť k e-mailovej správe a príloha sa automaticky pridá do knižnice bez ohľadu na to, ako je knižnica nastavená.

Pravdivé tvrdenie.

Nepravdivé tvrdenie.