Vytvorenie prvej prezentácie

Oblasti v okne programu PowerPoint


Toto je zobrazenie, ktoré sa v programe PowerPoint otvorí ako prvé. Nazýva sa normálne zobrazenie. V tomto zobrazení sa vytvárajú snímky. Normálne zobrazenie má 3 hlavné časti:

Bublina 1 Tabla snímky je veľká oblasť v strede. Na tomto mieste pracujete priamo v snímke.
Bublina 2 Polia s bodkovaným orámovaním na snímke sa nazývajú zástupné symboly. Do nich píšete text. Zástupné symboly môžu obsahovať aj obrázky, grafy a iné netextové položky.
Bublina 3 Vľavo sa nachádzajú miniatúry, t. j. malé verzie snímok v prezentácii. Snímka, s ktorou pracujete, je zvýraznená. Táto oblasť sa označuje ako karta Snímkya na nej môžete klikať na miniatúry snímok, ak chcete po pridaní ďalších snímok prejsť na iné snímky.
Bublina 4 V dolnej časti sa nachádza tabla s poznámkami, kde píšete poznámky, ktoré môžete použiť počas prezentácie. Priestor na poznámky je väčší, ako ukazuje ilustrácia.