Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Obrázky funkcií kalendára: pripomenutia, opakovanie, kategórie a voľný čas

Kalendár programu Outlook môže ušetriť čas, pripomenúť čas, pomôcť vykonať viac za kratší čas a zobraziť váš čas iným používateľom.

Zapísanie jedenej položky do papierového kalendára je hračka. Ale čo ak sa niečo deje každý prvý deň mesiaca po celý rok? Bolo by potrebné napísať tú istú informáciu 12-krát. To už taká hračka nie je, však? Asi by ste príslušnú informáciu radšej napísali iba raz a zvyšok prenechali na program Outlook.

Vedeli ste mimochodom o tom, že program Outlook vám môže pripomenúť dôležité schôdze a stretnutia, takže môžete byť všade načas? Pomocou farebného odlíšenia programu Outlook tiež budete schopní organizovať úlohy a plánované činnosti v kratšom čase. Program Outlook vám umožňuje určiť, ako sa čas v kalendári zobrazí iným používateľom, ktorí tak môžu zistiť, kedy ste k dispozícii a kedy nie.