Vytvorenie prvej prezentácie

Osoba, ktorá kontroluje prezentáciu na monitore


Naučili ste sa všetko podstatné na vytvorenie prezentácie. Teraz si predstavte, že prezentácia je hotová a vy sa potrebujete pripraviť na jej prezentovanie.

Začnite jej spustením v podobe prezentácie na počítači. Potom skontrolujte pravopis a gramatiku, získajte potrebné informácie od ostatných osôb a skontrolujte si poznámky.

Použite ukážku pred tlačou a pozrite si, ako budú vyzerať podklady a poznámky po vytlačení. Potom pre ne vyberte vhodné možnosti tlače.

Keď je prezentácia hotová, skopírujte ju na disk CD alebo ju uložte v počítači, ku ktorému budete mať počas prezentácie prístup. Tu vám pomôže funkcia zbalenia súborov v programe PowerPoint.