Vytvorenie prvej prezentácie

Kontrola pravopisu a funkcia komentárov na karte Posúdiť


Skôr ako začnete prezentovať, je potrebné odstrániť pravopisné chyby, chyby z nepozornosti a iné nedostatky. Prejdite na kartu Posúdiť na páse s nástrojmi a spustite kontrolu pravopisu. Toto je tiež miesto, kde môžu ostatní pridávať komentáre počas posudzovania snímok.

Bublina 1 Na karte Posúdiť v skupine Korektúra kliknite na tlačidlo Pravopis a skontrolujte pravopis na snímkach.
Bublina 2 Pred vlastnou prezentáciou môžete požiadať ďalšie osoby, aby prezentáciu skontrolovali a pridali prípadné komentáre. Na to slúži príkaz Nový komentár v skupine Komentáre na karte Posúdiť. Osoba pridávajúca komentáre klikne na príkaz a napíše komentár, snímku po snímke. Keď si potom budete prezerať komentáre, na prechádzanie po jednotlivých komentároch použijete tlačidlá Predchádzajúci a Ďalší v skupine Komentáre.

Ak teda necháte prezentáciu posúdiť ďalším osobám, program PowerPoint tento proces podporí automatickým priložením prezentácie k e-mailovej správe. V praktickom cvičení uvidíte, ako sa to dá urobiť.