Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Postup na zmenu času


Pri plánovaní schôdze potrebujete vybrať taký čas, ktorý jej účastníkom vyhovuje. Program Outlook umožňuje, aby ste si vy a vaši kolegovia vymenili informácie o tom, kto je zaneprázdnený, kto je neprítomný, kto je k dispozícii a kedy.

Farebné ohraničenie položky kalendára signalizuje, či je tento čas naplánovaný ako voľný, nezáväzný alebo či predstavuje neprítomnosť v práci. Farebné ohraničenie sa zobrazí aj vo vašom kalendári a môžete ho zmeniť.

Novovytvorené plánované činnosti a schôdze sa automaticky zadajú ako zaneprázdnený čas a udalosti ako voľný čas. Udržiavaním správnosti a aktuálnosti týchto informácii využijete výhody funkcií, ktoré umožňujú zdieľať váš rozvrh s inými používateľmi.

Poznámky:    

  • Ak zmeníte nastavenie času pre udalosť z hodnoty Mám čas na čokoľvek iné, celý deň príslušnej udalosti sa bude zobrazovať ako tieňovaný.
  • Ak zmeníte nastavenie času pre schôdzu, ktorú ste nevytvorili, táto zmena sa prepíše, ak organizátor schôdze aktualizuje čas schôdze.