Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Postup na vytvorenie novej plánovanej činnosti kliknutím


Plánovanú činnosť použite, ak viete, že budete niečím zamestnaný, ale na tejto činnosti sa nikto iný nebude podieľať. Zadaním plánovanej činnosti môžete zablokovať v kalendári čas pre prácu na projekte, písanie správy alebo spustenie úlohy na ceste z práce domov.

Plánovanú činnosť (alebo aj iné položky kalendára pre tento účel) je možné rýchlo spustiť nastavením kurzora na požadovaný čas v zobrazení dňa, kliknutím a zadaním podrobností. Tento postup je znázornený na tomto obrázku:

Bublina 1 Nastavte v kalendári kurzor na požadovaný čas a kliknite.
Bublina 2 Zadajte podrobnosti.
Bublina 3 Potrebujete pre plánovanú činnosť viac času? Čas plánovanej činnosti predĺžite jednoduchým presunutím rukoväte myšou.

V cvičení na konci tejto lekcie budete mať príležitosť vytvoriť plánovanú činnosť (a schôdze, udalosti a úlohy).