Vytvorenie prvej prezentácie

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint na otvorenie okna programu PowerPoint a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 27 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe PowerPoint
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Teraz môžete sami začať s vytváraním novej prezentácie v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint sa do počítača prevezme cvičná prezentácia, ktorá sa otvorí v programe PowerPoint, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Ktorá časť okna programu PowerPoint predstavuje hlavnú oblasť na pridávanie obsahu snímky?

Karta Snímky v ľavej časti okna, kde sa nachádzajú miniatúry snímok.

Časť okna s poznámkami.

Tabla snímky v strede okna.

Ako môžete pred pridaním novej snímky vybrať rozloženie pre túto snímku?

Kliknete na kartu Domov a potom kliknete na hornú polovicu tlačidla Nová snímka.

Kliknete na kartu Domov a potom kliknete na dolnú polovicu tlačidla Nová snímka, kde sa nachádza šípka.

Kliknete pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky na karte Snímky a potom kliknete na položku Nová snímka.

Ktorý kláves alebo klávesy stlačíte, ak chcete zmenšiť odsadenie textu v zozname?

TAB.

ENTER.

SHIFT+TAB.

Pri zadávaní textu do zástupného symbolu základného textu sa zrazu zobrazí toto malé tlačidlo: Vzhľad tlačidla. Čo je to?

Tlačidlo Možnosti prilepenia.

Tlačidlo Možnosti prispôsobenia. Znamená to, že text sa redukuje tak, aby sa zmestil do zástupného symbolu.

Tlačidlo Možnosti automatických opráv, ktoré sa používa na vrátenie automatickej opravy.

Ako môžete rýchlo nahradiť aktuálne rozloženie snímky iným rozložením?

Kliknutím na dolnú polovicu tlačidla Nová snímka na karte Domov.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na snímku s rozložením, ktoré chcete nahradiť, a ukázaním na položku Rozloženie.

Poznámky lektora môžete počas práce zapisovať a formátovať v časti okna s poznámkami. Aký je potom dôvod na používanie zobrazenia strany s poznámkami?

Na vytlačenie poznámok.

Na overenie, či vzhľad poznámok zodpovedá vašim očakávaniam.