Vytvorenie prvej prezentácie

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint na otvorenie okna programu PowerPoint a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 260 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe PowerPoint
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Spustite praktické cvičenie, aby ste sa pripravili na prezentáciu.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint sa do počítača prevezme cvičná prezentácia, ktorá sa otvorí v programe PowerPoint, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Ktorý kláves musíte stlačiť, ak chcete prejsť do zobrazenia prezentácie a začať na prvej snímke?

Kláves ESC.

Kláves F5.

Kláves F7.

Ako môžete v zobrazení prezentácie prejsť späť na predchádzajúcu snímku?

Stlačením klávesu BACKSPACE.

Stlačením klávesu PAGE UP.

Stlačením klávesu ŠÍPKA NAHOR.

Všetky vyššie uvedené.

Ktorú možnosť podkladov musíte vybrať, ak chcete, aby podklady obsahovali riadky pre poznámky poslucháčov?

3 snímky na stranu.

1 snímka na stranu.

Poznámky.

Ste v ukážke pred tlačou, pozeráte si strany s poznámkami a zistíte, že niektoré časti formátovania textu poznámok nie sú nastavené podľa vašich predstáv. Môžete to opraviť v ukážke pred tlačou.

Správne

Nesprávne