Vytvorenie prvej prezentácie

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint na otvorenie okna programu PowerPoint a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 33,5 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe PowerPoint
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Vyberte nový motív pre vaše snímky. Potom pridajte obrázok a ten upravte. Vyskúšajte si viac možností, ako popisovala lekcia a cvičenie ukončite pridaním efektu animácie.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint sa do počítača prevezme cvičná prezentácia, ktorá sa otvorí v programe PowerPoint, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Keď použijete motív, vždy ovplyvní každú snímku v prezentácii.

Správne

Nesprávne

V určitých rozloženiach snímky je možné vložiť blok textu pomocou ikony.

Správne

Nesprávne

Keď zmeníte veľkosť obrázka, prečo je potrebné skontrolovať, či je začiarknuté políčko Zamknúť pomer strán?

Táto možnosť ukotví obrázok na jednom mieste na snímke.

Táto možnosť zabezpečí tú najvhodnejšiu farbu.

Pri úprave veľkosti táto možnosť zabezpečí vyvážený pomer strán obrázka.

Popis chcete zarovnať podľa obrázka na snímke tak, aby bol umiestnený v strede presne pod obrázkom. Vyberiete obrázok a popis a kliknete na kartu Formát v rámci časti Nástroje obrázkov na páse s nástrojmi. Kde sa teraz nachádza príkaz, ktorý vykoná požadovanú úpravu?

Skupina Upraviť, tlačidlo Zmeniť obrázok.

Skupina Usporiadať, tlačidlo Zarovnať.

Skupina Usporiadať, tlačidlo Otočiť.