Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Outlook na otvorenie okna programu Outlook a okna pokynov pre cvičenie

Cvičenie v programe Outlook
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Dozvedeli ste sa o štyroch rozdielnych typoch položiek. Teraz nastal čas si tieto rozdiely vyskúšať vytvorením a použitím každej z nich vo vlastnom programe Outlook.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Outlook sa otvorí program Outlook a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program Outlook 2007.

Skôr, než začnete

Ak je program Outlook spustený, zatvorte ho.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Ak chcete prejsť do kalendára, musíte program Outlook zavrieť a reštartovať.

Pravda

Nepravda

Ktorú z nasledovných možností by bolo najvhodnejšie zadať do kalendára ako udalosť?

Oslava, ktorá sa uskutoční od 16:00 do 18:00.

Narodeniny.

Návšteva zubára.

Ktorý typ položky kalendára by ste mali použiť, ak sa majú zapojiť aj iné osoby z pracoviska?

Schôdza.

Plánovaná činnosť.

Udalosť.

Ak označíte úlohu ako dokončenú, čo sa s ňou stane?

Odstráni sa z programu Outlook.

Premiestni sa na panel úloh.

Zobrazí sa ako začiarknutá a priradí sa ku dňu, v ktorom sa dokončila.