Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Outlook na otvorenie okna programu Outlook a okna pokynov pre cvičenie

Cvičenie v programe Outlook
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Teraz budete mať príležitosť vyskúšať si používanie opakovania, pripomenutí a kategórií vo vlastnom programe Outlook. Dozviete sa tiež, ako možno zmeniť spôsob zobrazenia času, a naučíte sa jeden spôsob zdieľania.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Outlook sa otvorí program Outlook a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program Outlook 2007.

Skôr, než začnete

Ak je program Outlook spustený, zatvorte ho.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Automatický čas pripomenutia pre schôdze a plánované činnosti je 15 minút. Automatické nastavenie je však možné zmeniť na inú hodnotu.

Správne

Nesprávne

Dvakrát ste klikli na opakovanú plánovanú činnosť, aby ju bolo možné zmeniť. V následne otvorenom dialógovom okne sa zobrazia dve možnosti. Ktorá možnosť vám umožní zmeniť podrobnosti pre všetky inštancie plánovanej činnosti?

Otvoriť tento výskyt.

Otvoriť všetky plánované činnosti.

Otvoriť sériu.

V prvý deň každého mesiaca máte pravidelnú schôdzu. Schôdza sa bude uskutočňovať každý mesiac v roku. Koľkokrát je potrebné zadať podrobnosti o schôdzi?

Raz.

12.

365.

Potrebujete odísť kvôli plánovanej činnosti návštevy u zubára o hodinu skôr, ako ste objednaní. Akým spôsobom si to pripomeniete, pričom bude kalendár naďalej zobrazovať skutočný čas plánovanej činnosti?

Naplánovaním plánovanej činnosti v kalendári tak, že začína o hodinu skôr.

Naplánovaním plánovanej činnosť na skutočný čas a jej pripomenutie nastavením na čas hodinu pred jej začiatkom.

Zadaním plánovanej činnosti pre daný deň ako udalosť.

Farebné kategórie je možné použiť na farebné označenie položiek kalendára.

Áno

Nie

Prerušené ohraničenie plánovanej činnosti znamená, že čas bol nastavený na hodnotu:

Nemám čas

Mimo pracoviska

Nezáväzne