Vyššia rýchlosť s programom Word 2007

Príkazy pre tlač v ponuke, ktorá sa otvára pomocou tlačidla Microsoft Office

Vyberte jeden z príkazov pre tlač kliknutím na tlačidlo Microsoft Office.

Ak ste naozaj pripravení tlačiť, vráťte sa k tlačidlu Microsoft Office. Nezabúdajte, že teraz máte k dispozícii viaceré možnosti:

Bublina 1 Ak kliknete na príkaz Tlačiť, zobrazí sa dialógové okno Tlačiť. Ukážte však na šípku napravo od príkazu Tlačiť a uvidíte ďalšie tri príkazy:
Bublina 2 Príkaz Tlačiť otvorí známe dialógové okno Tlačiť.
Bublina 3 Príkaz Rýchla tlač okamžite odošle dokument do tlačiarne.
Bublina 4 Príkaz Ukážka pred tlačou zobrazí vzhľad vytlačeného dokumentu. Ak tento príkaz používate často, môžete ho pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.