Kalendár I: Základy kalendára programu Outlook

Schôdza v kalendári s vyznačeným miestom a organizátorom


Schôdza sa uskutočňuje v naplánovaný čas a zahŕňa aj iné osoby a miesto schôdze. Kalendár môže obsahovať schôdzu, ktorú ste nastavili vy, alebo na ktorú ste boli pozvaní niekým iným. Schôdze sa zobrazujú vo vašom kalendári rovnako ako aj v kalendároch ostatných účastníkov schôdze.

Rozdiel medzi schôdzou a plánovanou činnosťou je možné zistiť pomocou informácií v položke schôdze. Pri schôdzi sa zobrazuje toto:

Bublina 1 Miesto schôdze
Bublina 2 Meno organizátora schôdze

Schôdza sa v programe Outlook nastavuje pomocou žiadosti o schôdzu, ktorá sa účastníkom schôdze doručuje e-mailom.