Znázornenie procesov pomocou grafických prvkov SmartArt s lúčovým zoznamom obrázkov (širokouhlá šablóna)

 Znázornenie procesov pomocou grafických prvkov SmartArt s lúčovým zoznamom obrázkov (širokouhlá šablóna) 

Popis

Znázornite procesy v powerpointovej prezentácii pomocou diagramu s grafickými prvkami SmartArt, ktorý obsahuje prepojený rad obrázkov znázorňujúcich jednotlivé etapy procesu. Obrázky a popisy môžete jednoducho prispôsobiť. Snímka sa potom dá použiť samostatne, prípadne ju možno skopírovať do inej prezentácie.

Verzia:
PowerPoint 2013
Položky na prevzatie:
6
Veľkosť súboru:
139 kB
Hodnotenie: