Zmena veľkosti loga alebo obrázka v šablóne

Obrázky a text sú v šablónach kvôli ľahšiemu umiestňovaniu často umiestnené do blokov textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a možno meniť ich veľkosť. Bloky textu možno použiť na umiestnenie viacerých blokov na jednu stranu alebo na zmenu orientácie časti textu v dokumente.). Bloky textu obsahujúce obrázky alebo text často nemajú viditeľné orámovanie, takže nemusí byť zrejmé, že je daná položka umiestnená v bloku textu. Základným predpokladom pre prácu s grafikou v blokoch textu je vedieť, kedy je potrebné vybrať samotný grafický prvok a kedy vybrať blok textu, ktorý grafiku obsahuje.

Zmena veľkosti obrázka v bloku textu

  1. Kliknite na obrázok, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
  2. Ukazovateľ myši umiestnite na jednu z rukovätí na zmenu veľkosti (rukoväť: jeden z malých krúžkov alebo štvorcov, ktoré sa zobrazujú v rohoch a po stranách vybratého objektu. Posúvaním týchto rukovätí možno zmeniť veľkosť objektu.).
  3. Posúvajte rukoväť, kým objekt nemá požadovaný tvar a veľkosť.
  4. Ak chcete rozmer zväčšiť alebo zmenšiť v určitom smere, posúvajte myš smerom od stredu alebo k stredu a urobte nasledujúce kroky:
  • Ak chcete stred objektu ponechať na rovnakom mieste, počas posúvania rozmerov myšou podržte stlačený kláves CTRL.
  • Ak chcete zachovať proporcie objektu, počas posúvania rozmerov myšou podržte stlačený kláves CTRL.
  • Ak chcete zachovať proporcie objektu a ponechať stred objektu na tom istom mieste, počas posúvania rozmerov myšou podržte stlačené klávesy CTRL a SHIFT.

Ak sa po zmene veľkosti nezobrazuje celý obrázok

  1. Vyberte blok textu obsahujúci obrázok (nevyberte samotný obrázok). Urobíte to tak, že presuniete kurzor nad orámovanie bloku textu, čím sa kurzor zmení na štvorsmerovú šípkuštvorsmerová šípka, a potom kliknete na orámovanie.
  2. V ponuke Formát kliknite na položku Blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.
  3. Začiarknite políčko Veľkosť objektu prispôsobiť textu.
 
 
Platí pre:
Word 2003