Zásady pre vytváranie šablón týkajúce sa jednoduchého používania (zjednodušenia ovládania)

Mnohí zákazníci budú vaše šablóny používať s využitím funkcií alebo zariadené na uľahčenie prístupu, ako sú čítače obrazovky a nastavenia vysokého kontrastu. Môžu tiež využívať nastavenia zobrazenia, ako sú veľké písma a ikony. Pri tvorbe šablón majte na pamäti pokyny pre zjednodušenie ovládania.

Ďalšie informácie o problémoch a riešeniach v súvislosti so zjednodušením ovládania nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility (v angličtine).

Rozloženie strany

Pri tvorbe šablóny:

 • v záujme zlepšenia čitateľnosti sa pokúste nechať dostatočný priestor medzi stĺpcami obrázkami a odsekmi textu na strane,
 • zvážte použitie odsadenia, odrážok a čísiel v záujme lepšej orientácie v texte.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Alternatívny text (alt text)

 Dôležité upozornenie.   Pridajte alternatívny text ku všetkým obrázkom vo vašich šablónach (s výnimkou automatických tvarov).

Zabezpečte, aby alternatívny text:

 • dával zmysel aj bez spoločného zobrazenia s obrázkom,
 • bol čo najstručnejší a aby nepresiahol 100 znakov,
 • bol časťou vety a nie vetou; veľké písmeno použite iba pre prvé slovo,
 • nezahŕňal koncovú interpunkciu ani formátovanie tučným písmom či kurzívou,
 • nezačínal článkom alebo textom „obrázok (čoho)“.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Veľkosť písma

Pri výbere písma na použitie v štýloch šablón:

 • Vo všeobecnosti sa vyhýbajte veľkostiam písma menším než 10 bodov.
 • Ak chcete zistiť, či váš text spĺňa kritériá zjednodušeného ovládania, otestujte svoje šablóny použitím funkcií zjednodušeného ovládania v systéme Windows, ako sú veľké písma, nastavenia vysokého kontrastu a lupa. Ďalšie informácie o používaní funkcií na zjednodušenie ovládania nájdete v počítači v časti Pomoc a technická podpora (dostupnej z ponuky Štart).

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Farebné schémy

Ak vytvárate farebné palety prispôsobených motívov:

 • Majte na pamäti, že pri použití svetlých alebo bledých farieb písma (napríklad svetlomodrej) na svetlých pozadiach (napríklad na bledožltom) môže byť pre niektorých zákazníkov text ťažko viditeľný.
 • Ak chcete zabezpečiť, aby bol váš text prístupný pre väčšinu používateľov, odporúčame, aby ste otestovali farebné schémy vo svojich šablónach tak, že ich zobrazíte pri nastavení vysokého kontrastu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007