Uvedenie nového produktu

 Uvedenie nového produktu 

Popis

Táto šablóna vám umožňuje určiť a spravovať kľúčové komponenty plánu uvedenia produktu na trh – jasne definované ciele predaja, zabezpečenie pripravených predajných kanálov, propagácia (styk s verejnosťou, marketing a reklama) a zdroje na sledovanie, monitorovanie a realizačné účtovanie.

Verzia:
Project Standard 2013, Project Professional 2013
Položky na prevzatie:
106
Veľkosť súboru:
45 kB
Hodnotenie: