Týždenný pracovný výkaz s fakturovateľnými hodinami

Verzia:
Excel 2003 alebo novšia
Položky na prevzatie:
2 238
Veľkosť súboru:
12 kB
Hodnotenie: