Školenie na prezentácie: PowerPoint 2007 – Vizuálne efekty s použitím grafických prvkov SmartArt
Školenie na prezentácie: PowerPoint 2007 – Vizuálne efekty s použitím grafických prvkov SmartArt
PowerPoint 2007
Osvedčenie o absolvovaní školenia (návrh s fialovou reťazou)
Osvedčenie o absolvovaní školenia (návrh s fialovou reťazou)
PowerPoint 2013
Sledovanie školenia pracovníkov
Sledovanie školenia pracovníkov
Excel 2013
Prezentácia školenia personálu
Prezentácia školenia personálu
PowerPoint 2007
Animovaný časovač na textúrovanom pozadí
Animovaný časovač na textúrovanom pozadí
PowerPoint 2010
Priestorové cyklické tvary
Priestorové cyklické tvary
PowerPoint 2010
Animovaná zvislá organizačná schéma
Animovaná zvislá organizačná schéma
PowerPoint 2010
Animované slnko s textom pohybujúcim sa do kruhu
Animované slnko s textom pohybujúcim sa do kruhu
PowerPoint 2010
Šablóna s videom Prvky kocky
Šablóna s videom Prvky kocky
PowerPoint 2010
Animovaná zasnežená scéna
Animovaná zasnežená scéna
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok zobrazujúci sa na obrazovke po vykonaní krúživého pohybu a zmenšujúci sa po zobrazení nadpisu
Animovaný obrázok zobrazujúci sa na obrazovke po vykonaní krúživého pohybu a zmenšujúci sa po zobrazení nadpisu
PowerPoint 2010
Panoramatická snímka Seattlu, na popredí ktorej sa pohybuje animovaný popis meniaci farbu
Panoramatická snímka Seattlu, na popredí ktorej sa pohybuje animovaný popis meniaci farbu
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok, ktorý sa postupne zaostruje
Animovaný obrázok, ktorý sa postupne zaostruje
PowerPoint 2010
Postupne zobrazované animované obrázkové tlačidlá opisujúce krivku
Postupne zobrazované animované obrázkové tlačidlá opisujúce krivku
PowerPoint 2010
Animovaný nadpis, ktorý sa pohybuje poza obrázok
Animovaný nadpis, ktorý sa pohybuje poza obrázok
PowerPoint 2010
Obrázok prefarbený a rozmazaný pomocou efektu zrnitosti filmu
Obrázok prefarbený a rozmazaný pomocou efektu zrnitosti filmu
PowerPoint 2010
Animovaný farebný výrez z čiernobieleho obrázka
Animovaný farebný výrez z čiernobieleho obrázka
PowerPoint 2010
Dynamický animovaný obrázok s postupne sa zobrazujúcimi popismi
Dynamický animovaný obrázok s postupne sa zobrazujúcimi popismi
PowerPoint 2010
Animovaný dynamický text s pozadím dažďového pralesa
Animovaný dynamický text s pozadím dažďového pralesa
PowerPoint 2010
Animované priehľadné tvary s obrázkom v pozadí
Animované priehľadné tvary s obrázkom v pozadí
PowerPoint 2010
Animovaný otáčajúci sa obrázok
Animovaný otáčajúci sa obrázok
PowerPoint 2010
Animovaný popis zobrazený na lesnom pozadí
Animovaný popis zobrazený na lesnom pozadí
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok hôr, ktorý sa zobrazí na celú snímku a potom sa zmenší
Animovaný obrázok hôr, ktorý sa zobrazí na celú snímku a potom sa zmenší
PowerPoint 2010
Rámy s vyblednutými obrázkami a textom
Rámy s vyblednutými obrázkami a textom
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok a popis, ktorý vpláva na snímku
Animovaný obrázok a popis, ktorý vpláva na snímku
PowerPoint 2010
Prezentácia školenia
Prezentácia školenia
PowerPoint 2010
Prezentácia na školiaci seminár
Prezentácia na školiaci seminár
PowerPoint 2003
Prezentácia na školenie: Zrýchlenie práce so systémom produktov Microsoft Office 2007
Prezentácia na školenie: Zrýchlenie práce so systémom produktov Microsoft Office 2007
PowerPoint 2007
Test (4 odpovede)
Test (4 odpovede)
PowerPoint 2007

Školenie na prezentácie: PowerPoint 2007 – Vizuálne efekty s použitím grafických prvkov SmartArt

 Školenie na prezentácie: PowerPoint 2007 – Vizuálne efekty s použitím grafických prvkov SmartArt 

Popis

Táto šablóna obsahuje cvičenia týkajúce sa ilustrovania obsahu snímok v prezentácii programu PowerPoint 2007 použitím grafiky SmartArt. Je pripravená tak, aby podnikový školiteľ mohol predstaviť prezentáciu skupine.

Verzia:
PowerPoint 2007 alebo novšia
Položky na prevzatie:
167
Veľkosť súboru:
2 011 kB
Hodnotenie: