Riešenie problémov s praktickými cvičeniami

ZobraziťPrečo nemôžem spustiť cvičenie?

  • Ak používate prehľadávač Netscape, niektoré cvičenia nemusia fungovať podľa očakávania. Na vyriešenie tohto problému odporúčame pri preberaní súborov s cvičeniami používať prehľadávač Microsoft Internet Explorer, verziu 5.01 alebo novšiu.
  • Pravdepodobne nemáte produkt, ktorý potrebujete na absolvovanie cvičenia.
  • Verzia produktu, ktorý potrebujete na absolvovanie cvičenia, asi nie je najnovšia.
  • Počítač nie je správne nakonfigurovaný na používanie ovládacích prvkov Microsoft ActiveX. Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.
  • Buďte trpezliví – v závislosti od vášho pripojenia a stavu siete môže preberanie súborov s cvičeniami a preberanie pokynov trvať dlhšie, ako by ste očakávali.

ZobraziťMám pred začatím praktického cvičenia niečo urobiť?

Pred kliknutím na tlačidlo Cvičenie v programe názov programu na stránke cvičenia sa uistite, že je zatvorený program, v ktorom budete cvičenie vykonávať.

ZobraziťPrečo je otvorených toľko inštancií programu balíka Microsoft Office?

Pred začatím nového praktického cvičenia sa uistite, že je zatvorený program, v ktorom budete cvičenie vykonávať.

ZobraziťPokyny k cvičeniu sa nezobrazujú.

Ak chcete naraz zobraziť program aj pokyny, okno s pokynmi musí byť pripnuté nad oknom programu. Pripnete ho tak, že budete stláčať klávesovú skratku ALT+ESC dovtedy, kým sa nezobrazí okno s pokynmi, a potom kliknete na tlačidlo Pripnúť Vzhľad tlačidla, ktoré je zobrazené v hornej časti pokynov.

 Poznámka.   Ak znovu kliknete na tlačidlo Pripnúť Vzhľad tlačidla, pripnutie pokynov zrušíte. Na tlačidlo Pripnúť Vzhľad tlačidla kliknite, ak potrebujete pracovať v programe a zároveň vidieť pokyny. Veľkosť a umiestnenie okna s pokynmi môžete ľubovoľne meniť. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, uchopte myšou manipulátor veľkosti Vzhľad tlačidla v pravom dolnom rohu pokynov. Ak ho chcete premiestniť, nasledovným spôsobom uchopte myšou záhlavie okna a presuňte okno myšou na požadované miesto:

Kliknutie na záhlavie okna

ZobraziťPokyny k praktickým cvičeniam zakrývajú program, v ktorom vykonávam cvičenie.

S týmto problémom sa môžete stretnúť dosť často. Počas cvičenia môžete presúvať a meniť veľkosť okna podľa potreby. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, uchopte myšou manipulátor veľkosti Vzhľad tlačidla v pravom dolnom rohu pokynov. Ak ho chcete premiestniť, nasledovným spôsobom uchopte myšou záhlavie okna a presuňte okno myšou na požadované miesto:

Kliknutie na záhlavie okna

ZobraziťKeď kliknem na program, pokyny k cvičeniam nie sú viditeľné.

Ak chcete naraz zobraziť program aj pokyny, okno s pokynmi musí byť pripnuté nad oknom programu. Pripnete ho tak, že budete stláčať klávesovú skratku ALT+ESC dovtedy, kým sa nezobrazí okno s pokynmi, a potom kliknete na tlačidlo Pripnúť Vzhľad tlačidla, ktoré je zobrazené v hornej časti pokynov.

 Poznámka.   Ak znovu kliknete na tlačidlo Pripnúť Vzhľad tlačidla, pripnutie pokynov zrušíte. Na tlačidlo Pripnúť Vzhľad tlačidla kliknite, ak potrebujete pracovať v programe a zároveň vidieť pokyny. Veľkosť a umiestnenie okna s pokynmi môžete ľubovoľne meniť. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, uchopte myšou manipulátor veľkosti Vzhľad tlačidla v pravom dolnom rohu pokynov. Ak ho chcete premiestniť, nasledovným spôsobom uchopte myšou záhlavie okna a presuňte okno myšou na požadované miesto:

Kurzor klikajúci na záhlavie okna

ZobraziťČo je potrebné na spustenie cvičenia?

Ak chcete spustiť praktické cvičenie, musíte mať v počítači nainštalovanú verziu 2010 programu, o ktorom sa učíte. Ak napríklad chcete spustiť cvičenie v programe Microsoft Office Excel, musíte mať v počítači nainštalovaný program Excel 2010.

ZobraziťAko sa z cvičenia vrátim späť do lekcie?

Ak chcete z praktického cvičenia pokračovať v kurze, kliknite na prepojenie Návrat do kurzu, ktoré je zobrazené v dolnej alebo hornej časti s krokmi cvičenia. Týmto sa vrátite na stránku kurzu vo webovom prehľadávači.

Na stránku kurzu sa prepnete tiež kliknutím na tlačidlo kurzu na paneli úloh alebo stláčaním klávesovej skratky ALT+TAB.

ZobraziťMôžem sa vrátiť do kurzu a spustiť cvičenie znova?

Áno. Cvičenia si môžete kedykoľvek spustiť znovu. Stačí sa vrátiť späť do kurzu a kliknúť na prepojenie požadovaného cvičenia v obsahu vľavo na stránke kurzu.

ZobraziťČo v prípade, že prídem o súbor s cvičením?

Novú kópiu súboru získate tak, že sa vrátite na stránku cvičenia a kliknete na prepojenie cvičenia v programe.

ZobraziťPrečo môj kurz obsahuje cvičenia vo viacerých programoch?

Niektoré kurzy obsahujú všeobecné informácie o použití rovnakých postupov vo viacerých programoch balíka Microsoft Office, ako napríklad o práci bez myši. V jednom cvičení môžete používať napríklad program Microsoft Office Word a v druhom program Microsoft Office PowerPoint, aby ste praktické zručnosti získali vo viacerých programoch naraz.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Kód chyby 14