Príprava výročnej správy

 Príprava výročnej správy 

Popis

Táto šablóna pokrýva všeobecné finančné a účtovné činnosti potrebné pri príprave ročnej finančnej správy. Medzi tieto činnosti patrí získavanie informácií z viacerých oddelení, spolupráca s inými oddeleniami (napríklad s právnym oddelením a oddelením pre vzťahy s verejnosťou) a ich cieľom je zabezpečiť presnú a správnu prezentáciu všetkých požadovaných informácií, tlač a distribúciu.

Verzia:
Project Standard 2013, Project Professional 2013
Položky na prevzatie:
49
Veľkosť súboru:
42 kB
Hodnotenie: