Prehľad cvičenia

 Prehľad cvičenia 

Popis

Táto excelová šablóna slúži na sledovanie a vytváranie grafov na základe meraní, hmotnosti a indexu BMI. Stačí zadať údaje na karte údajov a grafy s výsledkami môžete pohodlne zobraziť na tabuli (dashboard).

Verzia:
Excel 2013
Položky na prevzatie:
29
Veľkosť súboru:
48 kB
Hodnotenie: