Osvedčenie o ukončení (zelené)

 Osvedčenie o ukončení (zelené) 

Popis

Ide o všeobecné osvedčenie o ukončení so zeleným okrajom. Dá sa použiť pre rôzne situácie a osoby – veľkých i malých, pri ukončení kurzu, projektu, akcie atď. Čo treba urobiť: stačí napísať meno osoby a prispôsobiť prípadný ďalší text danej príležitosti. Ocenenie vytlačte na hárok s rozmermi 8 ½ X 11.

Verzia:
PowerPoint 2013
Položky na prevzatie:
14
Veľkosť súboru:
1 931 kB
Hodnotenie: