Osvedčenie o absolvovaní školenia (návrh s fialovou reťazou)

 Osvedčenie o absolvovaní školenia (návrh s fialovou reťazou) 

Popis

Vydajte niekomu doklad o uznaní úspešného absolvovania školiaceho kurzu alebo cyklu. Toto osvedčenie je olemované fialovou reťazou a obsahuje text, ktorý si môžete prispôsobiť. Šablóna je navrhnutá na tlač na papier s veľkosťou 8,5 x 11 palcov (21,59 x 27,94 cm).

Verzia:
PowerPoint 2013
Položky na prevzatie:
55
Veľkosť súboru:
212 kB
Hodnotenie: