Nahradenie textu zástupného symbolu vlastným textom

Text zástupného symbolu označuje miesta, na ktorých je potrebné zadať vlastné informácie. V texte tejto šablóny sa text zástupného symbolu zobrazuje ako tučný text v zátvorkách (napríklad [Meno]) alebo ako voľné miesto. Ak vytvárate formulár, ktorý budú po vytlačení vypĺňať iné osoby, môžete toto voľné miesto ponechať k dispozícii na zápis. Ak nie, môžete voľné miesto a tučný text v zátvorkách nahradiť vlastnými informáciami.

Ak chcete použiť uvedený postup, kliknite na text zástupného symbolu a začnite zadávať. Zadaný text nahradí text zástupného symbolu, pretože sa nachádza v poli (pole: programový kód prikazujúci programu Microsoft Word automaticky vkladať text, obrázky, čísla strán a ostatné materiály do dokumentu. Pole DATE napríklad vkladá aktuálny dátum.), ktoré sa po kliknutí vyberá ako celok. Ak sa zobrazuje text, ktorý vyzerá podobne ako nasledovný text:

{MACROBUTTON DoFieldClick [Adresa]},

znamená to, že v programe Microsoft Word sa zobrazuje obsiahnutý kód poľa. Ak chcete skryť kódy polí (kód poľa: text zástupného symbolu, ktorý označuje miesto zobrazenia zadaných informácií zo zdroja údajov. Prvky v poli, ktoré generujú výsledok poľa. Kód poľa zahŕňa znaky poľa, typ poľa a pokyny.), stlačte klávesy ALT+F9.

 
 
Platí pre:
Word 2003