Informačná brožúra (neformálny návrh)

 Informačná brožúra (neformálny návrh) 

Popis

Táto trikrát preložená informačná brožúra používa hotový tematický farebný motív s fotografiou budovy na obálke. Na zadnej strane je voľné miesto na súhrnné informácie.

Verzia:
Publisher 2007 alebo novšia
Položky na prevzatie:
175
Veľkosť súboru:
1 180 kB
Hodnotenie: