Animovaná zasnežená scéna
Animovaná zasnežená scéna
PowerPoint 2010
Animovaný časovač na textúrovanom pozadí
Animovaný časovač na textúrovanom pozadí
PowerPoint 2010
Animovaná zvislá organizačná schéma
Animovaná zvislá organizačná schéma
PowerPoint 2010
Animované slnko s textom pohybujúcim sa do kruhu
Animované slnko s textom pohybujúcim sa do kruhu
PowerPoint 2010
Šablóna s videom Prvky kocky
Šablóna s videom Prvky kocky
PowerPoint 2010
Šablóna s videom Medicína
Šablóna s videom Medicína
PowerPoint 2010
Šablóna s videom Žiarivé technológie
Šablóna s videom Žiarivé technológie
PowerPoint 2010
Šablóna s videom Vlny na vode
Šablóna s videom Vlny na vode
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok zobrazujúci sa na obrazovke po vykonaní krúživého pohybu a zmenšujúci sa po zobrazení nadpisu
Animovaný obrázok zobrazujúci sa na obrazovke po vykonaní krúživého pohybu a zmenšujúci sa po zobrazení nadpisu
PowerPoint 2010
Panoramatická snímka Seattlu, na popredí ktorej sa pohybuje animovaný popis meniaci farbu
Panoramatická snímka Seattlu, na popredí ktorej sa pohybuje animovaný popis meniaci farbu
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok, ktorý sa postupne zaostruje
Animovaný obrázok, ktorý sa postupne zaostruje
PowerPoint 2010
Postupne zobrazované animované obrázkové tlačidlá opisujúce krivku
Postupne zobrazované animované obrázkové tlačidlá opisujúce krivku
PowerPoint 2010
Animovaný nadpis, ktorý sa pohybuje poza obrázok
Animovaný nadpis, ktorý sa pohybuje poza obrázok
PowerPoint 2010
Animovaný farebný výrez z čiernobieleho obrázka
Animovaný farebný výrez z čiernobieleho obrázka
PowerPoint 2010
Animovaný dynamický text s pozadím dažďového pralesa
Animovaný dynamický text s pozadím dažďového pralesa
PowerPoint 2010
Dynamický animovaný obrázok s postupne sa zobrazujúcimi popismi
Dynamický animovaný obrázok s postupne sa zobrazujúcimi popismi
PowerPoint 2010
Animované priehľadné tvary s obrázkom v pozadí
Animované priehľadné tvary s obrázkom v pozadí
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok hôr, ktorý sa zobrazí na celú snímku a potom sa zmenší
Animovaný obrázok hôr, ktorý sa zobrazí na celú snímku a potom sa zmenší
PowerPoint 2010
Animovaný otáčajúci sa obrázok
Animovaný otáčajúci sa obrázok
PowerPoint 2010
Animovaný popis zobrazený na lesnom pozadí
Animovaný popis zobrazený na lesnom pozadí
PowerPoint 2010
Animované farebné obrázky, ktoré sa zobrazia na celú snímku, a potom sa zmenšia
Animované farebné obrázky, ktoré sa zobrazia na celú snímku, a potom sa zmenšia
PowerPoint 2010
Animovaný obrázok a popis, ktorý vpláva na snímku
Animovaný obrázok a popis, ktorý vpláva na snímku
PowerPoint 2010

Animovaná zasnežená scéna

 Animovaná zasnežená scéna 

Popis

Táto profesionálne navrhnutá šablóna obsahuje zasnežený kopec s animovanými snehovými vločkami. Úplný návod, ako snímku reprodukovať, sa nachádza na table s poznámkami.

Verzia:
PowerPoint 2010
Položky na prevzatie:
199
Veľkosť súboru:
1 935 kB
Hodnotenie: