12-mesačné vyúčtovanie peňažného toku

 12-mesačné vyúčtovanie peňažného toku 

Popis

Túto šablónu použite na popis peňažného toku podniku za posledných dvanásť mesiacov. Grafy súhrnu a krivky sú užitočné pri vizualizácii.

Verzia:
Excel 2013
Položky na prevzatie:
585
Veľkosť súboru:
54 kB
Hodnotenie: