Začíname s PowerPointom 2013

PowerPoint 2013 Väčšie možnosti na pódiu
Informácie o novinkách
Informácie o novinkách v PowerPointe 2013

Prechod zo staršej verzie

Prechod zo staršej verzie
  • Používanie PowerPointu v tablete
  • Článok
  • Nemáte skúsenosti s používaním balíka Office na dotykovej
  • obrazovke? Naučte sa gestá ťuknutia, priblíženia, roztiahnutia...


Ďalšie informácie o prechode na nový PowerPoint

Základy aj informácie pre pokročilých

Základy aj informácie pre pokročilých


Ďalšie informácie pre začiatočníkov aj pokročilých
zpp150