Používali ste staršiu verziu programu Word?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Word 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program Word 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu Word 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Word 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Word 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu Word
Nikdy ste nepracovali s programom Word?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Word 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Word 2010
Používali ste staršiu verziu programu Excel?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Excel 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program Excel 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu Excel 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Excel 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Excel 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu Excel
Nikdy ste nepracovali s programom Excel?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Excel 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Excel 2010
Používali ste staršiu verziu programu Outlook?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Outlook 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program Outlook 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu Outlook 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Outlook 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Outlook 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu Outlook
Nikdy ste nepracovali s programom Outlook?
Používali ste staršiu verziu programu PowerPoint?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program PowerPoint 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program PowerPoint 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu PowerPoint 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe PowerPoint 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe PowerPoint 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu PowerPoint
Nikdy ste nepracovali s programom PowerPoint?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu PowerPoint 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe PowerPoint 2010
Používali ste staršiu verziu programu Access?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Access 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program Access 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu Access 2010
Nikdy ste nepracovali s programom Access?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Access 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Access 2010
Používali ste staršiu verziu programu OneNote?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program OneNote 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program OneNote 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu OneNote 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe OneNote 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe OneNote 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu OneNote
Nikdy ste nepracovali s programom OneNote?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu OneNote 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe OneNote 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Publisher 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Publisher 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu Publisher
Nikdy ste nepracovali s programom Publisher?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Publisher 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Publisher 2010
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe InfoPath 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe InfoPath 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu InfoPath
Nikdy ste nepracovali s programom InfoPath?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu InfoPath 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe InfoPath 2010
Používali ste staršiu verziu programu Project?
Zúčastnite sa kurzu online Začíname pracovať s programom Project 2010.
Absolvovať školenie k programu Project
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte obľúbené príkazy na páse s nástrojmi programu Project 2010 pomocou interaktívneho sprievodcu.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu Project
Základy práce s programom Project 2010
Zistite, aké výhody ponúka program Project a začnite ho používať na vykonávanie niektorých úloh riadenia projektov.
Úvod do programu Project
Boli ste hodení do vody?
Naučte sa základy práce s programom Project 2010 pre „náhodného“ projektového manažéra.
Získajte úvodné informácie k riadeniu projektov
Používali ste staršiu verziu programu Visio?
Zúčastnite sa kurzu online Začíname s programom Visio 2010. Zistite a prakticky vyskúšajte, ako vám môže byť program Visio 2010 užitočný.
Absolvovať školenie k programu Visio
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Visio 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Visio 2010.
Spustiť interaktívneho sprievodcu k programu Visio
Nikdy ste nepracovali s programom Visio?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Visio 2010.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Visio 2010
Prehľad: SharePoint Workspace 2010
Ďalšie informácie o službe SharePoint Workspaces sú k dispozícii v službe SharePoint Workspace 2010.
Získať prehľad
Nikdy ste nepracovali so službou SharePoint Workspace?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou služby SharePoint Workspace 2010.
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy v službe SharePoint Workspace 2010
Používali ste staršiu verziu programu Communicator?
Zistite, ako vám môže byť program Lync 2010 užitočný.
Video: Čo je nové v programe Microsoft Lync 2010
Nikdy ste nepracovali s programom Lync?
Zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Lync 2010.
Stručné príručky k programu Lync 2010
Čo možno očakávať
Vypočujte si, aké mali títo ľudia skúsenosti s prvým použitím balíka Office 2010.
Príručky k migrácii
Získajte odpovede na bežné otázky o vykonávaní prechodu na programy balíka Office 2010. Kliknite na prepojenie alebo obrázok uvedený nižšie a v programe Adobe Reader sa otvorí príručka ako súbor PDF. Príručku môžete zobraziť, vytlačiť alebo uložiť na ďalšie používanie.

Šípka Jednoduché zdieľanie pomocou služby Office Online. Odovzdať dokument >
Vyskúšať Office Online
Vyberte si aplikáciu služby Office Online na vytváranie a zdieľanie dokumentov:
(Požaduje sa prihlásenie)

Čo je Office Online?

Šípka Používate staršiu verziu balíka Office? Začnite pracovať s balíkom Office 2007

 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.