Začíname – Word 2007
Používali ste staršiu verziu programu Word?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Word 2007. Vyskúšajte sami, čo všetko dokážete s programom Word 2007.
Absolvovať školenie k programu Word 2007
Nikdy ste nepracovali s programom Word?
Získajte informácie o tom, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Word 2007.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Word 2007
Začíname – Excel 2007
Používali ste staršiu verziu programu Excel?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Excel 2007. Vyskúšajte sami, čo všetko dokážete pomocou programu Excel 2007.
Absolvovať školenie k programu Excel 2007
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Excel 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Excel 2007.
Interaktívna príručka
Nikdy ste nepracovali s programom Excel?
Získajte informácie o tom, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu Excel 2007.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe Excel 2007
Začíname – Outlook 2007
Používali ste staršiu verziu programu Outlook?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Outlook 2007. Vyskúšajte sami, čo všetko dokážete pomocou programu Outlook 2007.
Absolvovať školenie k programu Outlook 2007
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe Outlook 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe Outlook 2007.
Interaktívna príručka
Nikdy ste nepracovali s programom Outlook?
Začíname – PowerPoint 2007
Používali ste staršiu verziu programu PowerPoint?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program PowerPoint 2007. Vyskúšajte sami, čo všetko dokážete pomocou programu PowerPoint 2007.
Absolvovať školenie k programu PowerPoint 2007
Chýbajú ponuky?
Vyhľadajte príkazy pomocou interaktívneho animovaného sprievodcu. Ukážte na príkaz v programe PowerPoint 2003 a zobrazte jeho umiestnenie v programe PowerPoint 2007.
Interaktívna príručka
Nikdy ste nepracovali s programom PowerPoint?
Získajte informácie o tom, ako vykonávať bežné úlohy pomocou programu PowerPoint 2007.
Naučiť sa vykonávať základné úlohy v programe PowerPoint 2007
Začíname – Access 2007
Používali ste staršiu verziu programu Access?
Zúčastnite sa kurzu online Prechod na program Access 2007. Vyskúšajte sami, čo všetko dokážete pomocou programu Access 2007.
Absolvovať školenie k programu Access 2007

Šípka Používate balík Office 2010? Začnite pracovať s balíkom Office 2010


Doplnok Vyhľadávanie príkazov pre balík Office 2007
Prevzatím a nainštalovaním tohto doplnku aktivujete vlastnú kartu vyhľadávania v programoch Word, Excel a PowerPoint. Zadajte príkazy vlastnými slovami a zobrazia sa informácie o spôsobe vykonania danej úlohy prostredníctvom pásu s nástrojmi.

Prevziať
Doplnok Vyhľadávanie príkazov pre balík Office 2007

Vyskúšať Office Online
Vyberte si aplikáciu služby Office Online na vytváranie a zdieľanie dokumentov:
(požaduje sa prihlásenie)


 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.