Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Pozdrav s poďakovaním (dizajn s cyklámenom)
Toto je šablóna balíka Microsoft Office.
Pozvánka na sviatočný večierok
Toto je šablóna balíka Microsoft Office.
Pozvánka na večierok (dizajn s cyklámenom)
Toto je šablóna balíka Microsoft Office.